Di Trú Châu Âu

Grow Your

Hình thức đầu tư/yêu cầu :

Chọn 1 trong số các hình thức sau:

  1. Đầu tư bất động sản tại Curacao.
  2. Đầu tư kinh doanh hoặc mua cổ phần của một công ty hoạt động tại địa phương.
  3. Đầu tư vào một công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán DCSX – Dutch Caribbean Securities Exchange.
  4. Kết hợp giữa các hình thức đầu tư trên với tổng mức đầu tư thỏa điều kiện tối thiểu.
  5. latvia-3
Call me! 09 4696 8181